افزایش عوارض خروج از کشور و خزانه خالی دولت رئیسی

دولت رئیسی در ادامه سیاست انقباضی مالی خود، عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را جهت درآمدزایی برای دولتش افزایش هنگفتی داده است.

یکی از ردیف‌های درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس حکومت ایران ارائه شده است افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور می‌باشد.

بر اساس جدول منابع بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی در ردیف درآمد‌ی عوارض خروج از کشور، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

افزایش ۱۲۶۳ درصدی عوارض خروج از کشور

در سال مالی ۱۴۰۰ ردیف درآمدی عوارض خروج از کشور برابر با ۱۱۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با افزایش ۱۲۶۳ درصدی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

بر اساس گزارشی که اقتصاد نیوز در روز دوشنبه ۲۲ آذر درج کرده، محاسبه شده است که برای محقق‌شدن چنین رقمی عوارض خروج از ایران که پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود برای سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

انکار میزان افزایش عوارض خروج از کشور توام با ابهام

هر چند مسعود میر کاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه حکومت ایران اعلام کرده است که هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است اما از اعلام رقم احتمالی عوارض خروج از ایران نیز سر باز زد.

از سوی دیگر مجتبی توانگر یک عضو مجلس حکومت ایران برای توجیه چنین افزایش سرسام‌آوری اعلام کرد که میزان درآمد دولت رئیسی از محل عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به رقم این ردیف بودجه در سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

توانگر ادعا کرده است که در سال ۱۳۹۹ میزان درآمد دولت وقت از محل عوارض خروج از ایران ۱۶۱۰ میلیارد تومان بوده است اما در سال ۱۴۰۰ به دلیل همه‌گیری کرونا و کاهش سفرهای خارجی این مبلغ به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته بود.

وی افزوده است با توجه به کنترل احتمالی همه‌گیری کرونا و افزایش سفرهای خارجی، دولت رئیسی میزان عوارض برای خروج از ایران را ۱۵۰۰ میلیارد تومان مشخص کرده است که تفاوت چندانی با سال ۱۳۹۹ ندارد و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰ و افزایش عجیب آن به خاطر کاهش درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ از این محل، یعنی ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.

یک ادعای غیر واقعی برای سفیدسازی دولت رئیسی

ادعای توانگر در حالی است که عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۹۹ برای سفر اول برابر با ۱۶۴ هزار تومان، برای سفر دوم برابر با ۳۹۶ هزار تومان و برای سفر سوم ۵۲۸ هزار تومان بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ترتیب برای سفرهای اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

به عبارت دیگر دادن نشانی میزان عوارض خروج از ایران در سال ۱۳۹۹ و مقایسه این عوارض برای سال ۱۴۰۱ از سوی توانگر برای ایز گم کردن است و نمی‌تواند صحت داشته باشد.

همچنین با توجه به افزایش سرسام‌آور این رقم برای سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد اعضای مجلس حکومت ولایت فقیه که از جناح وابسته به رئیسی هستند بیشتر در پی بهانه‌جویی و رفع و رجوع این افزایش عوارض گزاف هستند.

افزایش عوارض خروج از کشور در سال‌های اخیر

شایان ذکر است عوارض خروج از کشور پیش از این نیز افزایشات غیر قابل توجیه و هنگفتی داشته است.

به عنوان یک نمونه در سال ۱۳۹۶ و در آغاز دور دوم دولت حسن روحانی، عوارض خروج از ایران برای سفر اول به طور ناگهانی با افزایش ۱۹۳ درصدی از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسید.

حال به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی در این امر بر دولت روحانی پیشی گرفته و قصد آن دارد تا از محل افزایش عوارض خروج از ایران برای مسافران، سود هنگفتی را به جیب زده و آن را به زخم کسری بودجه‌ سال ۱۴۰۱ بزند. [رئیسی؛ تقسیم غنائم در بودجه ۱۴۰۱ دولت!]

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)