درخواست از رسانه ها و اشخاص: لطفا این سخنان و ویدئو را بازنشر دهید.

با وجود گذشت چند هفته و دادخواهی خانم جلالی، اوضاع حتی بدتر شده است و هیراد پیربداقی خبر داده که او را برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار داده اند.

خانم جلالی با وجود بیماری های متعدد کماکان پیگیر آزادی فرزند خود است اما مقامات قضایی و امنیتی از آزاد کردن هیراد پیربداقی سر باز می زنند.

از تمام تشکلها، رسانه ها، وجدان های بیدار در ایران و سراسر جهان و از همه انسان هایی که دل در گرو برابری و آزادی دارند درخواست میکنیم در رساندن صدای خانم جلالی همراهی کنند. ما همه رسانه و صدای خانم ستاره جلالی خواهیم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)