درحمایت از خواسته برحق خانم ستاره جلالی
 

هیراد پیربداقی، فعال کارگری و اجتماعی که در حمایت از کارگران فعالیت میکرده است بیش از یک ماه است که در زندان اوین و تحت فشار و اذیت در بازداشت است. مانند سایر موارد مشابه، لابد ایشان را تحت فشار گذاشته اند که علیه خودش اعترافات اجباری کند و جلوی دوربین درباره خودش و دوستانش و به کارگران حرف هایی بزند که بازجوها دوست دارند!

جرم هیراد پیربداقی چیست؟
دفاع از حقوق حقه ی کارگران!

هیراد پیربداقی از جمله جوانانی است که درد و رنج کارگران برایش غیرقابل تحمل است و به همین دلیل برای حمایت از کارگران تلاش می کرده است.

هیراد پیربداقی در تجمعی که در حمایت از خواسته ی کارگران هفت تپه و بنا به فراخوان کارگران هفت تپه در تهران برگزار شد شرکت کرد و مطالبه کارگران هفت تپه مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی را فریاد زد. همان روزی که هیات داوری به نفع اسدبیگی رای داد. اما امثال هیراد صدای کارگران هفت تپه شدند.

این روزها مادر هیراد یعنی خانم ستاره جلالی شب و روز ندارد. بیتاباته به دنبال حق بدیهی خود یعنی آزاد شدن فرزند خود است. دستگاه امنیتی تنها هیراد را دربند نکرده است بلکه کاری کرده است که مادر هیراد هم با رنج و انتظار و اضطراب، شب و روز خود را در مقابل زندان سر کند. این مادر دلسوخته و نگران در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده است و خواهان آزادی فوری فرزند عزیز خود شده است.

ما کارگران هفت تپه ضمن ارج نهادن به تلاش های هیراد پیربداقی در دفاع از مطالبات ما کارگران هفت تپه و ضمن احترام به فعالیت هایی که در راستای دفاع از حقوق کارگران در نقاط مختلف داشته است از مادر عزیز ایشان یعنی خانم ستاره جلالی حمایت کرده و همصدا با ایشان خواستار این هستیم که هیراد پیربداقی فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.

بازجویان و سرکوبگران بدانند که با این اقدامات نمی توانند صدای کارگران و حامیان انها را ساکت کنند.

دزدان و اختلاسگران و مفت خوران و زالو ها آزادند و کارگران، دانشجویان، معلمان و فعالین سیاسی و اجتماعی که چیزی جز رفاه و خوشبختی و آزادی برای تمام آحاد جامعه نمیخواهند دربند هستند.

هیراد پیربداقی، فرزند کارگران هفت تپه و فرزند تمام زحمتکشان را آزاد کنید!

جمعی از کارگران هفت تپه
پنج شنبه – ۱۸ آذر ۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)