پنت هاوسی در نیاوران تهران قیمت حدود یک تریلیون و نیم یا معادل ۵۰ میلیون دلار، آن هم دلار ۳۰هزارتومان شده. حتی درا روپا و آمریکا هم به این قیمت کم یافت می شود. … حتی آپارتمان با درهای طلائی ترامپ میلیاردرهم باید با حسرت به آن بنگرد!
استخراج ارزش اضافی و انباشت سرمایه ( و تبدیل آن به ثروت) امروزه به مقیاس وسیعی از کانال بورس و بورس بازی و نظایرآن به شکل نجومی صورت می گیرد که با استخراج مستقیم از تولید و کارمزدی- دراین مقیاس- ممکن نبود. چرا که سرمایه داری با تسخیر جهان و کشیدن کل عرصه های اجتماعی به زیرسیطره مناسبات خود و کالا و بازار، دیگر از حدوحدود اشتثمار و انباشتی که در مراکز صنعتی صورت می داد و البته هنوز هم ادامه میدهد فراتر رفته است. در غرب هم سرمایه داران و بویژه سرمایه های مالی اساسا از کانال بازاربورس و بالا رفتن ارزش های سهام ( و گاهی هم پائین آمدن ) ثروت های خود را نجومی می سازند. استخراج ارزش اضافی از طریق نیروهای کار همچون گوهرسرمایه از بین نرفته اما نحوه کسب خود را دگرگون ساخته است ( قابل توجه آن ها که هنوز درعصر انباشت سرمایه از طریق کارمزدی بسر می برند! ) . بهمن دلیل هم کارگر و کاراجتماعی و درآمدهای پایه اجتماعی به جای دستمزد به عنوان یکی از خواست های منشور مطالبات جنبش های نوین مطر ح شده و می شود. گرچه سرمایه داران باصطلاح پیشرو (فرصت طلب یا آینده نگر) مثل هردوره ای از پوست اندازی سرمایه داری تلاش می کنند که با سوارموج شدن آن را به نحوی مصادره به مطلوب و مسخ کنند….

منبع:
https://www.entekhab.ir/fa/news/651009

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)