هیراد پیربداقی را یادتان هست؟

در راستای دفاع از حقوق کارگران فعالیت میکرد و چند هفته پیش او را دستگیر کردند و هنوز در زندان اوین محبوس است.

در یک خبر منتشر شده اعلام شده که ایشان در تماسی تلفنی با مادر خود اعلام کرده که تحت فشار است که به صورت اجباری اعترافاتی کند و در مصاحبه جلوی دوربین هم این اعترافات را تکرار کند.

به چه چیزی اعتراف کند؟

ما این شگرد نخ نمای اعترافات اجباری را خوب میشناسیم.

مثلا به کارگر میگویند اعتراف کن که تو به یک نفر یا نفرات یا به یک جریان و … در داخل یا خارج کشور یا در فضا یا در زیر دریا بالاخره به یک جایی متصلی، اگر متصل نیستی با آنها تماسی داشتی یا اگر تماس نداشتی بالاخره در ذهن خودت به اونها فکر کردی. اگر هم حتی به اونها فکر نکردی بالاخره یک چیزی بگو که بشه علیه تو در بیست و سی پخش کرد. مثل کاری که با بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه کردند. به زور مجبورشان کردند که اعتراف الکی کنند که خرابکار هستند یا با خرابکارها در تماسند و اصلا بحثشان حق و حقوق کارگران نبوده!

یک مشت حرفای خنده دارد به شخص زیر فشار میدهند که تکرار کند که علیهش استفاده کنند. خوب این اعترافات اجباری چقدر نتیجه داد؟ هیچی! اتفاقا مردم بیشتر از قبل از صدا و سیما متنفر شدند.

الان هم هیراد پیربداقی را تحت فشار گذاشته اند که به زور از او اعترافی بگیرند که خودشان دوست دارند!
مثلا فرض کنید به او میگویند اعتراف کن که به مسائل کارگران فکر کردی!
اعتراف کن که در ذهنت این بوده که کارگران باید زندگی بهتری داشته باشند!
اعتراف کن که اصلا فکر میکردی! چرا باید فکر کنی؟!

این شیوه های تحت فشار گذاشتن و آزار و اذیت بازداشت شدگان و خانواده های آنها نتیجه معکوس میدهد.

از تمام کسانی که می توانند درخواست میشود که به هر نحوی که می توانند صدای هیراد پیربداقی و خانواده اش باشند.

هیراد پیر بداقی باید سریعا آزاد شود.

پیام دریافتی

کانال مستقل کارگران هفت تپه

 

تحصن مادر هیراد پیربداقی مقابل دادسرای اوین ، ۲۸ روز اضطراب و انتظار،۲۸ روز بلاتکلیفی و سردرگمی!

این سرنوشت مشترکی‌ست که حاکمیت برای مادران این سرزمین مقدر کرده، اما نه صدای آزادی‌خواهی فرزندان و نه صدای دادخواهی مادران دادخواه و رنج کشیده؛ هیچ کدام لحظه‌ای خاموش شدنی نیست.
به چه جرمی هیراد پیربداقی درسلولهای شما محبوس است؟!

هیراد تواب نمی شود

کمپین دفاع از هفت تپه و اعتراضات کارگری
@zendani7tapeh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)