قالیباف و دوشیفته کار کردن مردم برای خرید خانه!

محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس حکومت ایران اعلام کرده است «مردم اگر دو شیفت کار کنند هم نمی‌توانند خانه بخرند» به راستی قالیباف از کدام مردم سخن می‌گوید؟

محمد باقر قالیباف که سکان مقننه‌ی حکومت ایران را در دست دارد اخیر در اظهار نظری که خواسته دلسوزانه به نظر برسد ادعا کرده است اگر مردم دو شیفت هم کار کنند نمی‌توانند خانه بخرند!

این سخن خود در نگاه اول جای شگفتی دارد، اما آنچه باعث شگفتی بیشتر و اصلی می‌شود لحن پوپولیستی رئیس مجلس حکومت در این جمله است.

قالیباف به نحوی که انگار مدعی و اپوزیسیون حکومت ولایت فقیه است این سخن را بیان می‌دارد در حالی که خود از ارکان اصلی هسته قدرت در حکومت ولایت فقیه است و آنچه از ناتوانی مالی مردم برای خرید خانه برمی‌آید به دلیل بی‌کفایتی تمامیت حکومت ولایت فقیه است.

از صاحب‌خانه کردن همه مردم تا دوشیفته کار کردن برای خرید خانه!

در ابتدای روی کار آمدن حکومت ولایت فقیه و وقتی خمینی می‌خواست قدرت را قبضه کند مهره‌های آن زمان خمینی؛ یعنی خسروشاهی، به مردم وعده می‌داد که «خانه نخرید همه را صاحب خانه می‌کنیم».

اما حالا بعد از ۴۳ سال از آن سخنان، رئیس یکی از قوای سه گانه حکومت ولایت فقیه در سخنانی مضحک از همان گونه می‌خواهد مخاطب را به سخره بگیرد.

سخره از این نظر که در جایی که قیمت هر متر مسکن در تهران به ۳۲ میلیون تومان می‌رسد، حداقل حقوق کارگری تنها ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است.

به بیان دیگر و به فرض اینکه یک کارگر با حقوق حداقلی، حتی اگر یک ریال از درآمد ماهانه‌ی خود را خرج نکند در سال تنها می‌تواند حدود ۳۲ میلیون تومان پس‌انداز کند که برابر با قیمت یک متر خانه در تهران است و به همین ترتیب برای خرید یک خانه ۶۰ متری در تهران یک کارگر حداقلی بگیر، باید حدود ۶۰ سال کار کند و حتی یک ریال از درآمد خود را خرج نکند تا بتواند چنین خانه‌ای را بخرد. [درون اقتصاد در حال فروپاشی ایران ؛ افزایش قیمتها و بحران مسکن!]

طرح‌های مضحک مجلس حکومت به جای پرداهتن بعه مشکلات اصلی مردم

سخن گفتن از دو شیفه کارکردن برای خرید خانه توسط قالیباف بیشتر خشم و کینه فرودستان جامعه را پی خواهد داشت، در حالی قالیباف این سخنان را بر زبان می‌راند که در ۲ سال اخیر و از زمان روی کار آمدن مجلس انقلابی! تنها چیزی که دغدغه آن را نداشته مسئله معیشت و منزلت شهروندان ایرانی بوده است.

اما به جای این تا مقدور بوده طرح‌های و لوایح مضحک و مبتذلی چون مقابله با گرداندن حیوانات، طرح صیانت از فضای مجازی و موضوعات مضحکی از این دست را در دستور کار مجلس حکومت ولایت فقیه قرار داده است.

البته به رغم سخنان مضحک قالیباف اندر دلسوزی برای خانه خریدن مردم با دو شیفته کار کردن، این زیاد هم غیر طبیعی به نظر نمی‌رسد چرا که مهره‌هایی که خامنه‌ای تصمیم گرفت در مجلس فعلی به کار گرفته شدند نه برای حل مشکلات و معیشت مردم بلکه از این جهت گردآوری شدند که بتواند غلام حلقه بگوش خامنه‌ای در امر پیشبرد مطامع وی باشند.

در حلقه این گونه افراد طبیعی است که حل مشکلات مردم جایی نداشته باشد.

قالیباف و جمعیت ۹۶ درصدی در مقابل جمعیت ۴ درصدی در حکومت ولایت فقیه

باقر قالیباف وقتی در سال ۱۳۹۶ خیز کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ولایت فقیه را برداشته بود به اقلیتی ۴ درصدی در حکومت ولایت فقیه اشاره کرد که در مقابل جمعیت ۹۶ درصدی مردم ایران ایستاده‌اند.

وی پس از آن نیز همواره و تا کنون بارها بر این درصد تاکید کرده است و حالا که از قطار ریاست جمهوری جا مانده و توسط خامنه‌ای بر قطار ریاست مجلس سوار شده است به نظر نمی‌رسد منظورش از این سخنان پیرامون خرید خانه با دو شیفته کار کردن آن ۹۶ درصد باشند.

چرا که آن ۹۶ درصد غالبا در زیر خط فقر به سر می‌برند و حتی نمی‌توانند سودای خریدن خانه را داشته باشند.

۹۶ درصدی که در روز نه دور از انتظار علیه آن ۴ درصد که قالیباف خود نیز جزء آنهاست خواهند شورید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)