اعتراضات اصفهان؛ فیلم‌های حکومت نظامی در سطح شهر

اعتراضات اصفهان؛ فیلم‌های حکومت نظامی در سطح شهر

 

بنا به فراخوان قبلی امروز جمعه ۱۲آذر ۱۴۰۰ کشاورزان و مردم اصفهان در صدد برگزاری نماز جماعت ظهر جمعه در بستر زاینده رود شده بودند. پیش از این سران حکومت در هراس از تجمع کشاورزان و بالا گرفتن اعتراضات اصفهان، اعلام حکومت نظامی کرده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)