نابودی آب و خاک ایران در حکومت ولایت فقیه

سیاست‌های مخرب حکومت ایران باعث شده است که بخش‌های عظیمی از این کشور کهنسال با نابودی و خشکسالی مواجه شود. امری که به ناچار مهره‌های حکومتی آن را گوشزد می‌‌کنند و نسبت به آن هشدار می‌دهند.

مشکل آب کشاورزان اصفهان و زاینده رود مشتی از خروار عملکرد حکومت ولایت فقیه در بیش از چهار دهه حاکمیتش است.

نداشتن برنامه‌ای دراز مدت و پشت گوش انداختن برنامه‌های توسعه و بی‌توجهی به زیرساخت‌های کشور و… کشور را در آستانه فروپاشی اجتماعی و متلاشی‌شدن قرار داده است.

عمق فاجعه تا بدان جاست که رسانه‌های حکومتی یکی پس از دیگری هشدار و انذار می‌دهند و حکومت‌گران را از پیامدهای بی‌تدبیری و عدم برنامه‌ریزی که به صورت بحران‌های گوناگون رخ می‌نماید، می‌ترسانند.

سیاست‌های قومی و قبیله‌یی و نتایج آن

طی دهه‌ها سیاست مخرب، آب بخش‌های میانی کشور در یک جنگ و جدال جناحی یا شاید بشود گفت قومی و قبیله‌یی در زمان ریاست جمهوری هر یک از مهره‌های ولایت فقیه، از آبریز‌های مرکزی به صنایع آب‌بر هدایت شد و توجهی به این امر نشد که ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک در جهان قرار دارد که هر گونه اعمالی از این سنخ می‌تواند فجایعی مانند آنچه امروز چهار محال و بختیاری و اصفهان با آن روبرو هستند بیافریند.

هاشمی‌طبا یک مهره حکومتی در روزنامه شرق در روز پنجشنه ۱۱ آذر به گوشه‌ای از فاجعه‌‌ای که دیگر نمی‌‌توان گفت پنهانی، اشاره می‌‌کند که «می‌خواهند مسائل آب و کشاورزی اصفهان را پول درمان کنند».

فارغ از این که این فقط مسکن و نه درمان برای مشکل کشاورزان اصفهان و چهار محال و در مقیاس بزرگتر برای مسئله آب و خاک کشور است.

سوالی که پیش می‌آید این است که در حالی که دولت رئیسی با کسری بودجه بیش از ۶۴۷ هزار میلیارد تومانی (به نقل از تسنیم)، برای باقی سال مواجه است و از ابتدای سال کمترین بودجه به بخش‌های عمرانی، محیط زیست و کشاورزی اختصاص نیافته، چگونه می‌خواهد ۱۵۰۰ میلیارد تومان به کشاروزان خسارت بپرازد و این پول چه مشکلی از بحران آب و خاک کشور حل خواهد کرد؟!

نشست زمین ابر بحرانی دیگر برای ایران

اما مشکل بدینجا خلاصه نمی‌شود، علاوه بر مشکل آب کشاورزان، بحران‌های دیگری نیز حکومت ایران را احاطه کرده، بی آنکه در پی چاره‌جویی برای آن باشد.

یکی از این بحران‌ها فرونشست دشت‌ها و شهرهاست که کلیه ارکان قدرت در حکومت ایران فقط مانند رهگذری اخبار آن را مشاهده می‌کنند و از کنار آن رد می‌شوند گویی اینکه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، در حالی که فرونشست دشت‌ها و شهرها می‌رود تا به فاجعه‌ای بزرگ در ایران تبدیل شود.

 بنا بر اظهارات هاشمی‌طبا ماده‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ برنامه ششم توسعه حکومت ایران که به موضوع آب و خاک ایران اختصاص داشته، اما چنان نادیده گرفته شده که گویی چنین موادی در برنامه ششم توسعه کشور نبوده است.

بودجه کشور فقط صرف هزینه‌های جاری می‌شود

هاشمی‌طبا با اشاره به این ماده‌های مندرج در برنامه ششم توسعه از حکومتگران می‌پرسد چرا به جای پرداختن به مشکلاتی چون آب و خاک ایران، ثروت‌های کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

البته هاشمی‌طبا هیچ اشاره‌ای به صرف‌کرد هزینه‌های هنگفت برای ارگان‌های قدرت وابسته به سپاه پاسداران و ولی فقیه نمی‌کند و فقط ناله نبود اعتبار و هزینه برای پروژه‌های آبی خاکی کشور سر می‌دهد.

با این وجود و اشاراتی که هاشمی‌طبا می‌کند حکومتگران ایران در لوایح بودجه، سالانه بر روی کاغذ از هزاران هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌‌های عمرانی و آبی خاکی کشور سخن به میان می‌آورند اما آنچه در عمل و به عینه می‌‌توان دید فروپاشی حیات آبی خاکی کشور و تلاشی کشور در زیر یوغ حاکمیت ملایان حاکم است.

وعده‌های سر خرمن و خطر فروپاشی داخلی

وعده‌ها بسیار و از حوصله خارجند؛ از وعده ساخت چهار میلیون مسکن در سال توسط دولت رئیسی و حل مشکلات معیشتی مردم و…

هاشمی‌طبا در ادامه و به ناچار روش مدیریتی سران حکومت ولایت فقیه در برابر حل مشکلات آبی خاکی کشور را به روش‌های «عهد دقیانوس» تشبیه می‌کند.

در این نه شبهه‌یی است و نه شائبه‌یی، آنچه به لیاقت حکومتگران فعلی در زمینه آبادانی و عمران کشور برمی‌گردد طر‌ح‌‌ها به همان طرح‌های عهد دقیانوس می‌مانند و برای تغییر در نحوه مدیریت مشکلات کشور از جمله بحران‌های آبی خاکی ابتدا نیاز است تا سیستم سیاسی کشور تغییر یابد آنچه هاشمی‌طبا آن را «فروپاشی داخلی» می‌نامد. [قیام اصفهان – قیام آب و آزادی + ویدئو]

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)