سال‌های بسیاری در تقویم ایران زمین با سکوت گذشت، سکوتی که گاه رنگ گناه و نفرین، گاه مجرم، قربانی ، بیمار و یا انکار را به خود می‌گرفت. آری این داستان زندگی اقلیت جنسی ایرانی است. اقلیتی که برای شکستن حصار سکوت و بی‌عدالتی زبان به سخن گشوده است. نسلهای گذشته سخت کوشیدند و آسیب‌ها و ناملایمات را تا به امروز به دوش کشیدند تا جامعه ی اقلیت جنسی به عنوان بخشی از خانواده‌ی ایران برگی از تقویم را به نام خود رقم زند. امروز آگاهی بشر به اندازه‌ای است که حق انسان را ورای اقلیت و اکثریت در نظر می‌گیرد و در سایه‌ی این بلوغ جامعه‌ی اقلیت جنسی ایران اولین جمعه ی مرداد ماه  را  به نام روز ملی دگرباشان جنسی ایران در صفحه‌ی تقویم  ثبت کرد.ما پدیده ای نو نیستیم، ما بخشی از ذات و طبیعت انسانی هستیم که نادیده گرفته می‌شد. اثبات این روز به ایران و سال‌نامه‌ی ایران را شادباش می‌گوییم.

سازمان دگرباشان جنسی ایران- ایرکو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com