شنبه ۶ آذر دوازدهمین دوازده روز اعتصاب غذا و پنجمین روز از حبس هوشمند علیپور در سلول انفرادی است.

هوشمند علیپور؛ حکومت با ترور برادرم ژیان از ما انتقام گرفت

هوشمند علی پور در گروگان جمهوری اسلامی است که در پنجمین روز از اعتصاب غذایش در سلول انفرادی مورد شکنجەهای روحی فراوانی قرار گرفته است. اذیت و آزار و شکنجه علیه هوشمند بخاطر اعتصاب غذا و مخالفت با درخواست اعطای مرخصی برای ملاقات با خانواده‌ش است.

شکنجەگران زندان سنندج بجای رسیدگی به درخواست‌های زندانی سیاسی هوشمند علیپور او را در سلول انفرادی مورد شکنجه و تهدید قرار داده‌اند تا با توجه به شرایط وحشتناک و مخوف سلول انفرادی روحیه مقاومت و ایستادگی هوشمند را از او بگیرند. حکومت جمهوری اسلامی حکومت شکنجه و اعدام و جنایت علیه بشریت است. این حکومت با شهروندان ایران بعنوان یک برده و یا گروگان رفتار کرده است. جان انسانها در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی نه تنها ارزشی ندارد، بلکه این حکومت همین امروز در اصفهان و دیگر شهرها پاسخ خواست مردم و اعتراض به وضع موجود به بی آبی و خشکسالی را با شلیک گلوله مستقیم به معترضان و سرکوب مردم می‌دهد.
ما از همه انسان‌های آزادیخواه میخواهیم شکنجە، تهدیدات و حبس هوشمند در زندان انفرادی را محکوم کنند و همگی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط هوشمند و تمام زندانیان سیاسی در ایران باشید. ‏‪‬ هوشمند علیپور فورا باید از زندان آزاد شود.

کمپین نجات هوشمند علی پور

۶آذر ۴۰۰- ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)