گفتگوی‌ رفیق امید رحیم‌نژاد با رفقا حسن حسام ، رحمان حسین‌زاده ، اصلان جوادزاده و صلاح مازوجی
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)