ویدئوی زیبا از صحنه بازگرداندن یک بره آهو به نزد مادرش 

فیلمی از نجات یک شتر که به طرز عجیبی در دهانه یک چاه باریک سقوط کرده بود 

روباهی با شیطنت سرش را در دبه فرو کرده است. این حیوان باهوش فکر این را نکرده بود که چگونه سر را ا ز آن بیرون بیاورد.

الغرض توسط دو کوهنورد انسان و مهربان نجات یافت چگونگی را ببینید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)