در چنین روزی: ۱۹ نوامبر ۱۹۱۵ “جو هیل” * عضو “سندیکای کارگران صنعتی جهان” ** به دلیل قتلی که مرتکب نشده بود اعدام شد.

در نامه پایانی اش نوشته بود:
«وقتتان را برای سوگواری هدر ندهید. سازماندهی کنید!»

*Joe Hill
**Industrial Workers of the World

@TarTaKar

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)