زاینده رود و اعتراضات مردم اصفهان؛ آتش زیر خاکستر

اعتراضات کشاورزان و مردم شهر اصفهان نسبت به عدم تخصیص حقابه و جاری شدن آب در زاینده رود بار دیگر از نیمه آبان ۱۴۰۰ از سر گرفته شد و همچنان ادامه دارد.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی نسبت به سهم حقابه‌شان از زاینده رود ریشه در ۱۰ سال گذشته دارد.

انتقال آب از سرچشمه‌‌های زاینده رود به دیگر استان‌ها عامل خشکی زاینده رود

حکومت ولایت فقیه در دولت‌های پیشین، آب را از سرچشمه‌های زاینده رود منحرف کرده و برای صنایع دیگر به استان یزد و… منتقل نموده است.

با این اقدام غیر کارشناسی، زاینده رود به تدریج به سوی خشک شدن رفت و با خشک شدن زاینده رود برداشت آب از آن توسط کشاورزان اصفهان قطع گردید.

این امر باعث شده تا در ۱۰ سال گذشته کشاورزان اصفهانی نسبت به خشک شدن بستر زاینده رود اعتراض داشته و تجعاتی را طی سال‌های گذشته برگزار کنند.

حکومت ولایت فقیه برای آرام و ساکت کردن صدای اعتراض کشاورزان هر چند از گاهی آب را در زاینده رود جاری اما پس از مدتی کوتاهی آن را متوقف کرده است،‌ امری که به اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان دامن زده است.

شروع دور جدید اعتراضات کشاورزان در اعتراض به خشک‌شدن زاینده رود و عدم تخصیص حقابه

دور جدید، اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان از نیمه آبان شروع شد و تا کنون ادامه دارد.

در روزهای ابتدایی کشاورزان خشمگین اصفهان در روز دوشنبه ۱۷ آبان با وجود تجمع نیروهای ضد شورش، در مقابل سازمان آب اصفهان تجمع کرده و با هجوم به ساختمان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان شیشه‌های آن را شکستند.

این تجمع در روز بعد نیز در مقابل سازمان آب منطقه‌ای اصفهان ادامه پیدا کرده و بعد از پایان تجمع، کشاورزان اقدام به راهپیمایی در سطح خیابان‌های اصفهان کرده و شب در بستر خشک زاینده رود با برپایی چادر به تجمع خود ادامه دادند.

در روز چهارشنبه ۱۹ آبان نیز کشاورزان اصفهان در پی تجمعات خود در اعتراض به عدم تخصیص حقابه، در بستر خشک زاینده رود اقدام به برپایی چادر و تحصن در این مکان کردند.

کشاورزان اصفهانی بر بستر خشک زاینده رود خواستار جواب شفاف از حکومت شدند

در روز پنجشنبه ۲۰ آبان کشاورزان معترض و متحصن در بستر خشک زاینده رود اعلام کردند تا زمانی که پاسخ شفافی از مسئولان حکومتی دریافت نکنند به تحصن خود ادامه خواهند داد.

بنا به گفته برخی از کشاورزان جهت تخصیص حقابه آب کافی در پست سد زاینده رود موجود است اما حکومت ایران از تخصیص حقابه کشاورزان طفره می‌رود.

تجمعات کشاورزان اصفهانی در روزهای بعد نیز تا به کنون ادامه یافته است و کشاورزان خواستار حفظ جریان پایدار آب در زاینده رود و برخورداری از حقابه قانونی خود شدند. [تظاهرات مردم و کشاورزان اصفهان؛ رئیسی! این آخرین اخطاره + ویدئو]

کشاورزان خواستار کاهش سهم آب دیگر بخش‌ها از زاینده رود هستند

کشاورزان اصفهانی در تجمعات اخیر خود اعلام کرده‌اند که اگر سهم حقابه آنان برای کشت پاییزه داده نشود باید سهم دیگر بخش‌ها از رودخانه زاینده رود کاهش یابد.

شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود، ۷۴.۳ آب زاینده رود متعلق به کشاورزان و ۲۵.۷ درصد آن متعلق به دولت و وزارت نیرو می‌باشد.

غارت سهم حقابه کشاورزان از زاینده رود توسط دولت و وزارت نیرو در سال آبی گذشته

در سال گذشته آبی آورد رودخانه زاینده رود برابر با ۷۵۰ میلیون متر مکعب بوده که سهم کشاورزان از آن بالغ بر ۵۵۵ میلیون متر مکعب می‌شده است اما «کمیته سازگاری با کم‌آبی»! تصویب کرد که ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال گذشته به کشاورزان اختصاص یابد.

اما در نهایت امر از این میزان، تنها ۶۲ میلیون متر مکعب آب به کشاورزان اختصاص یافت و مابقی آن را دولت و وزارت نیروی حکومت ایران به یغما برد.

بهانه دولت و وزارت نیرو برای عدم تخصیص ۱۹۰ میلیون متر مکعب دیگر آب سال گذشته به کشاورزان، نگه نداشتن آب در پشت سد زاینده رود اعلام شد اما کشاورزان اصفهانی به این امر معترضند و امسال اعلام داشته‌اند که اعتمادی به وزارت نیرو و دولت ندارند و سهم حقابه آنان باید به تمام و کمال تخصیص یابد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)