بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» درگیری شدید باند مافیایی زندان با زندانیان بی دفاع زندان مرکزی بندر عباس.
نیمه شب چهارشنبه ۲۶ تیرماه در بند ۱ زندان مرکزی بندرعباس ، بعد از خاموشی زندان و در تاریکی شب درگیری شدیدی بین باند مافیایی زندان که زیر نظر بهرام کشتکار رئیس اطلاعات زندان کار می کنند و زندانیان بی دفاع روی داد این درگیری مدتی ادامه یافت. در این درگیری ۲ تن از عوامل باند مافیایی زندان مورد گوشمالی زندانیان جان به لب رسیده قرار گرفتند.
باند مافیایی زندان علاوه بر فروش مواد مخدری که از رئیس اطلاعات زندان فردی به نام بهرام کشتکارمی گیرند و عایدات فراوان مالی برای کشتکار وآنها دارد، با دست باز به ضرب و شتم زندانیان معترض به شرایط غیر انسانی در زندان می پردازند. باند مافیایی زندان همچنین اقدام به اخاذی از زندانیان بی دفاع می کنند که از جمله آن:وادار کردن زندانیان به خرید روزانه غذا از رستوران برای آنها که هزینه های هنگفتی برای زندانی در پی دارد. این باند مافیایی ، زندانی شدیدا بیمار و ضعیف به نام مهرداد آزادی ۲۳ ساله را مجبور به خرید روزانه غذا برای آنها می کنند،اخاذی مبالغ بالای مالی از زندانیان بی دفاع ( زندانی ابراهیم جهانی ۶۰ ساله مورد اخاذی ۱ میلیون تومانی قرار گرفته است )،ازدحام بیش از حد در زندان بندر عباس محل در آمدی برای رئیس اطلاعات زندان شده است.او از طریق باند مافیایی زندان اقدام به فروش محل استراحت در سلولها می نماید، فروش محل استراحت در سلولهای زندان با مبالغ بالایی به زندانیان ( منصور کیومرثی برای خرید محل استراحت مجبور به پرداخت مبلغ ۶۰۰ هزار تومان شد) همچنین سید رحمان شیرازی برای خرید محل استراحت مجبور به پرداخت مبلغ مشابهی شده است.
باند مافیایی زندان توسط بهرام کشتکار مجهز به تلفنهای موبیال شده اند و حتی رئیس زندان قادر به جلوگیری از اعمال ضد انسانی کشتکار و باند مافیایی نمی باشد.
هر کدام از زندانیان که به اعمال و رفتار این باند مافیای اعتراض نمایند مورد ضرب و شتم آنها قرار می گیرد و توسط بهرام کشتکار این زندانیان بی دفاع مورد بازجویی ، ضرب و شتم و سپس به بندهای دیگر که دارای شرایط غیر انسانی تری منتقل می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ضرب و شتم زندانیان معترض به شرایط قرون وسطایی زندان ، اخاذی از زندانیان بی دفاع و فروش مواد مخدر توسط باند مافیایی زندان که زیر نظر بهرام کشتکار مسئول اطلاعات زندان صورت می کیرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای به مراجع غذایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷ تیرماه ۹۲ برابر با ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com