اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران

مراسم بزرگداشت آن شادروان، که آزادی و استقلال و سربلندی ایران همواره سر لوحه زندگیش و توان گامهایش بود، در شهر پاریس، در روز شنبه ٢٠ نوامبر از ساعت ١۶ تا ٢٠ از سوی خانواده، رهروان و دوستان برگزار خواهد شد. 

سخنرانی ها و پیامهای ایرانیان

یرواند آبراهامیان

حمید احمدی

الهه امیر انتظام

نسرین بصیری

جمعی از دانشجویان 

بابک امیرخسروی 

شهره بدیعی

بهروز برومند 

فیروزه بنی صدر  

زهرا بنی صدر  

مجید زربخش 

احمد سلامتیان  

سعید سنجابی 

حسن فرشتیان

منوچهر صالحی 

منصور فرهنگ

محسن کدیور

علی متین دفتری 

مهران مصطفوی

ناصر مهاجر

صدیقه وسمقی

حنیف یزدانی

سخنرانان و پیامهای شخصیتهای خارجی

عبیدالله مهدی              کارورز سیاسی

Flavio Morino        دیپلمات سوئیسی 

    Georg Lennkh   دیپلمات اتریشی

Stephen Kinzer     پژوهشگر آمریکایی

 

پخش مستقیم در یوتوب:  https://www.youtube.com/user/Mosahebe

 

برای ورود به سالن گواهی واکسن و یا تست کووید ضروری است.  آدرس محل مراسم:

Salle Hoche, 9 Avenue Hoche, 75008 Paris, Métro Courcelles/Charles de Gaulle – Étoile

 

پارکینگ نزدیک محل سالن برگزاری مراسم:  ۱۸ Avenue Hoche – 75008 Paris 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن ۳۳۶۳۱۸۳۴۵۶۷ + تماس بگیرید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)