یک خانم هموطن کالباس خریده است.

صحنه داخل آن را که نشان می‌دهد واقعا وحشتناک است.

در حکومت دزدان و آخوندهای کثیف همه چیز امکان پذیر است وقتی مملکت دست اینها است اوضاع به همین منوال است.

وسط کالباس مو پیدا شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)