آیا سایبری سپاه پاسداران قادر به دفع حملات سایبری است؟

حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران اخیر اعلام کرده است سایبری سپاه پاسداران و بسیج قادر هستند با سایبری «استکبار» مقابله کنند. این سخن چقدر می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟

حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران اخیر در یکی از آخرین اظهار نظرات خود و پس از آنکه اخیرا سامانه هوشمند سوخت در کل کشور توسط حمله سایبری به مدت یک هفته مختل شد اعلام کرده است سایبری سپاه پاسداران و بسیج قادر هستند با سایبری «استکبار» مقابله کنند. این سخن چقدر می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟

هفته نامه «صبح صادق» از نشریات وابسته به سپاه پاسداران حکومت ولایت فقیه نیز اخیرا با انتشار مطلبی تحت عنوان «تقابل سایبری» به جنگ‌های سایبری حکومت ایران پرداخته است.

در ابتدا این نشریه سپاه پاسداران، اسرائیل را عامل حمله به مراکز اتمی حکومت ایران از جمله سایت نظنز، تاسیسات اتمی کرج، مرکز تحقیقات جهاد خودکفائی سپاه و حمله به سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد.

سپاه پاسداران چهارمین ارتش سایبری قدرتمند جهان!

در حالی که حکومت ولایت فقیه در سال‌ها و ماه‌های اخیر متحمل خسارات بسیاری از ناحیه جنگ سایبری شده است، نشریه سپاه پاسداران مدعی شد سایبری سپاه پاسداران چهارمین ارتش سایبری قدرتمند را در جهان داراست.

اما با وجود چنین ادعایی از سوی نشریه سپاه پاسداران این نیرو نتوانسته است مانع حملات جدی سایبری به مراکز حساس نظامی و امنیتی حکومت ولایت فقیه شود.

انکار نشریه سپاه پاسداران و عقب نشینی از سنگ بزرگ سایبری سپاه پاسداران به عنوان قدرت جهانی

به دنبال واکنش‌ها به اظهارات نشریه «صبح صادق» این ارگان سپاه پاسداران، در تکذیبیه‌ای جهت زدودن ضعف از سپاه در پی شکست‌های متوالی در عرصه جنگ سایبری، حملات به مراکز حساس نظامی، اتمی و موشکی نظام را ادعای اسرائیل نامیده و از اظهارات پیشین خود تبری جست.

نیروهای نظامی حکومت ایران و بیش از همه سپاه پاسداران بنا بر گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم؛ سیپری، در سال ۲۰۲۰ مبلغی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار از ثروت‌های مردم ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

با وجود تمامی این هزینه‌ها و اختصاص بخشی عمده‌ای از آن به سایبری سپاه پاسداران بیشتر به نظر می‌رسد این بخش و هزینه مربوط به آن، در خدمت سرکوب و سانسور داخلی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در عرصه جنگ سایبری جهانی.

سایبری سپاه پاسداران عامل سانسور و سرکوب فضای مجازی در داخل ایران

نخستین گام‌ها برای اعمال سانسور و سرکوب در فضای مجازی توسط سایبری سپاه پاسداران با دایرکردن «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه» به سال ۱۳۸۶ بر می‌گردد.

پس از آن سپاه پاسداران در قالب «نیروی بسیج» خود در سال ۱۳۸۷ اقدام به راه‌اندازی ۱۰ هزار وبلاگ در ۱۰ هزار «پایگاه بسیج» در کشور کرد تا سیاست سانسور و سرکوب را پیش ببرد.

این آخرین اقدام سپاه در زمینه سایبری در داخل کشور نبود و پس آن سایبری سپاه پاسداران با تشکیل «شورای سایبری بسیج» در سال ۱۳۸۸، «شورای عالی فضای مجازی» در سال ۱۳۹۰، «مرکز ملی فضای مجازی»، «سازمان اوج»، «فرماندهی پدافند سایبری سپاه» و ارتقاء آن به «فرماندهی امنیت سایبری سپاه»، «سایت گرداب»، «قرارگاه سایبری خیبر»، شرکت‌های «مرصاد و نصر»، «گردان‌‌های عملیات فرهنگی فضای مجازی»، «سازمان فضای مجازی سراج»، «قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین»، سیاست سانسور را در داخل ایران پیش برده است. [سایبری سپاه، سانسور و سرکوب آزادی بیان مردم ایران]

ارگان‌های مختلف سایبری سپاه پاسداران نشانه ضعف یا قدرت؟

حال به نظر می‌رسد با وجود حملات سایبری فراوان و با خسارات سنگین به مراکز اتمی، موشکی و نظامی حکومت ولایت فقیه از بیرون از مرزهای کشور و ایجاد قرارگاه‌های مختلف سایبری در داخل کشور، قدرتمند جلوه دادن سایبری سپاه پاسداران توسط نشریه‌اش بیشتر مصرف داخلی برای بدنه ریزشی این نیرو دارد تا آنکه حرفی جدی در عرصه جنگ سایبری داشته باشد.

ضربات پی در پی سایبری به حکومت ولایت فقیه بر این ادعا، شاهد هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)