مردم فقیر ایران یکی یا دو تا درد ندارند هر طرف که نگاه می‌کنی فقر و بدبختی موج می‌زند.

با حاکمیتی هم روبرو هستیم که هرچه مال و ثروت است توی جیب گشاد خودش ریخته است.

سر این حکومت هم خامنه‌ای بیش از صدها میلیارد دلار را مال‌خود کرده است.

دردهای زنان کارگر فصلی…

اگر بچه‌‌ام مریض بشه از کجا پول بیارم ببرمش دکتر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)