طبق اصل بیست و یکم دولت موظف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.

زن در جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و همچنان در کلیه عرصه های مختلف به عقب رانده شده، حذف برخی رشته های تحصیلی برای زنان نمونه ای ازاین بی عدالتی است.آمار خودکشی ،خود سوزی،تجاوز،عدم محیطی مناسب برای شکوفایی زنان همه و همه نشان دهنده بی قانونی در جمهوری اسلامی ایران است و شما سخن از بی حجابی میزنید و آن را خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران میدانید و برخورد شدید می کنید در حالی که میلیاردها پول صرف کشورهای دیگر با عنوان حفظ اسلام می کنیدو با افرادی که اختلاصهای کلان انجام میدهند برخوردی ندارید و با آن مبارزه نمیکنید.

اصل بیست و سوم :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هزاران زندانی سیاسی در زندان به سر می برند که جرمشان ابراز عقایدشان است

اصل بیست و چهارم :نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند.

بستن روزنامه سلام و دیگر جراید و ایجاد فاجعه کوی دانشگاه و دیگر جنایات دیگر

اصل بیست و ششم:احزاب ،جمعیت ها، سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند.

وهابیون و دیگر اقلیتهای مذهبی در زندان به سر می برند به چه جرمی؟

اصل بیست و هفتم:تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ،بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخلل به مبانی اسلام نباشدآزاد است.

سال ۸۸ و کشته شدن جوانان عزیز میهن که خواهان رای خود بودند

اصل سی و چهارم:دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید.

زندانیان سیاسی بدون هیچ دادگاه صالحی محاکمه می شوند.کروبی،موسوی،رهنورد نمونه ای از زندانیان سیاسی بدون دادگاه و وکیل می باشند.

اصل بیست و پنجم: در همه دادگاه ها،طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.

این نمونه ای از قانون مصوب جمهوری اسلامی است نه تنها این حقوقی که خود آن را تصویب کرده رعایت نمی کند بلکه به تعهدادی که دراعلامیه حقوق بشراشاره شده بی اهمیت است در حالی که جمهوری اسلامی یکی از کشورهای امضاء کننده این بیانیه است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com