بازار بورس رئیسی و داستان موشی که مهار شتر می‌کشید (طنز سیاسی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)