امروز جمعی از دانشجویان زن دانشگاه تهران برابر درب این دانشگاه حاضر شدند و جشن فارغ‌التحصیلی خود را با برداشتن حجاب از سر، برگزار کردند.

این در حالی است که طی هفته‌های گذشته دانشجویان موسوم به عدالتخواه و بسیج دانشگاه تهران که هر دو وابسته به حکومت هستند، در سطح شهر تهران به‌اصطلاح تریبون آزاد و البته برابر دانشگاه تهران نمایشگاه عکس برگزار کردند. آنان در این تجمعات سعی کردند خود را مطالبه‌گر نشان دهند و دل مردم را به دست آورند.

اما این اقدام جسورانه و معترضانه دانشجویان زن دو پیام روشن را به حافظان و بانیان نظم موجود، به‌خصوص نیروهایشان در دانشگاه، مخابره می‌کند:

اول آنکه:
هیچگاه خوش‌خیال‌های حکومتی و عاشقان دلباخته جانیان حاکم فکر این را هم نکنند که تعطیلی دانشگاه، جنبش مستقل و رادیکال دانشجویی را ناتوان ساخته. جنبش دانشجویی ایران برابر زمانی که خواسته‌هایش محقق نشود، معترض و عامل ایجاد موج حق‌خواهی و اعتراض هست و از پا نخواهد نشست.

و دوم اینکه:
دانشجویان وابسته به حکومت چه از نظر عملکرد و چه از نظر سیاسی نمی‌توانند هیچگونه جایگاهی بین بدنه جنبش دانشجویی و در دل مردم داشته باشند. چرا که آنها نخواهند توانست در این جنبش کوچکترین تغییری ایجاد کنند و ماهیت نظام حاکم را حفظ کنند.

حجاب اجباری اسلامی مورد اعتراض ما دانشجویان پیشرو است، همانگونه که حقوق‌های نجومی هست، همانگونه که حکم اعدام برای فعالین دانشجو به جرم بغی است، همانطور که هرچیزی که هویت شما را تشکیل می‌دهد یادآور تعفن و ارتجاع است و البته مورد اعتراض ما.

ارتباط با ادمین: @isf_uni_admin
کانال تلگرام: @isfahanuni97

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)