یک کشف علمی: لباس آخوندی همان دستار خراسانی (افغانی) است و ربطی به خدا و قرآن و مسلمین ندارد! -عکس

در عربستان اصلا در طول تاریخ لباس و عمامه آخوندی از نوع فعلی و جود نداشته و ندارد! این که گفته شود لباس آخوندی از عربستان آمده دروغ است و خیلی شبیه لباس طالبانی های افغانستان است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)