مارتين کوبلر در پايان مأموريت دو ساله خود در عراق قرار دارد. دبيرکل مأموريت او در عراق را تمديد نکرد. بسياری از جريانهای عراقی و مخالفان رژيم ايران و هزاران پارلمانتر و شخصيت برجسته اروپايی و آمريکايی، او را به جانبداری از دولت عراق و رژيم ايران متهم کرده و خواستار تعويض او شده بودند. آنها به طور خاص جابه جايی اجباری بيش از ۳هزار پناهنده عضو سازمان مجاهدين خلق ايران، از اشرف محل استقرار شان در ۲۶سال گذشته به زندان ليبرتی، را محکوم کردند.
روز سه شنبه، ۱۶ ژوئيه مارتين کوبلر در اجلاس شورای امنيت، برای خنثی کردن شکايت ثبت شده وکيل ساکنان ليبرتی از عملکرد او، تقصيرات را بر دوش قربانيان و رهبری کمپ گذاشت و آنها را به نقض حقوق ساکنان و حتی ممانعت از دسترسی آنها به خدمات پزشکی متهم نمود.
به دنبال سخنرانی مارتين کوبلر در شورای امنيت، خانم مريم رجوی، رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ايران عملکرد دو ساله مارتين کوبلر، نماينده دبيرکل ملل متحد در عراق را خيانت به حقوق بشر، اصل ارتوپی (مسئوليت حفاظت) توصيف کرد و آن را همچنين لکه سياهی در تاريخچه ملل متحد خواند.
خانم رجوی گفت: دروغهای کوبلر دعوت آشکار دولتهای عراق و ايران به حمله بعدی به ليبرتی بود.او تأکيد کرد کوبلر گزارشهای دروغين به شورای امنيت و دبيرکل ملل متحد ارائه کرده و در اين رابطه نقش گمراه کننده يی داشته است. او از دبيرکل بان کی مون به عنوان نگهبان بين المللی اصل حفاظت، خواستار اعزام يک هيأت حقيقت ياب بين المللی به کمپ ليبرتی در عراق و بازگشودن درها به روی خبرنگاران و وکلا و پارلمانترها گرديد. او تأکيد کرد تنها راه حل مسأله مبرم امنيت برای ساکنان ليبرتی در گرو بازگشت بلادرنگ آنها به اشرف است.
گروه کار بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل کمپ ليبرتی را يک بازداشتگاه شناخته است.

به رغم تمام تضمينهای سازمان ملل و کوبلر، کمپ ليبرتی در ماههای اخير سه بار هدف حملات موشکی عوامل رژيم ايران قرار گرفته است که در نتيجه آن ۱۰نفر از پناهندگان بی دفاع کشته و بيش از ۱۷۰نفر زخمی شدند.
روز ۱۱ ژوئيه در يک کنفرانس مطبوعاتی در نيويورک وکلای ساکنان و خانواده هايشان از ثبت شکايتی نزد شورای امنيت، دبيرکل و کميسر عالی حقوق بشر که خواستار تحقيقات دبيرکل در مورد کارکردهای کوبلر شده بود، خبر دادند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)