-گفتگوی ژیلبر اشکار با کانال تلویزیونی ریل نیوز پیرامون وقایع اخیر مصر
-گفتگو با ماهینور المصری از فعالین سوسیالیست انقلابی مصر درباره فاز سوم انقلاب جاری مردم مصر
-گفتگوی پروفسور سمیر امین و اعجاز احمد درباره پروژه امپریالیستی امریکا در نابودی ملّت های عرب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)