یک معلم بازنشسته با گذشتن از زمان و لحظاتی از زندگی خود به‌طور خودجوش به کودکان کار خواندن و نوشتن می‌آموزد.

حدود ۵ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران

تعداد کـودکان کار در ایران نزدیک به ۵ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده شده است. این تعداد کودک، در واقع سرمایه‌های انسانی کشور هستند که به‌دلیل سیاست‌های چپاولگرانه دیکتاتوری از تحصیل باز مانده‌اند. 

پاک کردن صورت مسئله

اگرچه نهادهای دولتی تلاش می‌نمایند پدیده کـودکان کار را زاده عواملی چون فقر و اعتیاد والدین معرفی نمایند. اما این موضوع فقط یک‌طرف قضیه است. طرف اصلی قضیه دولت است که باید طبق قانون اساسی، شرایط تحصیل رایگان و تغذیه مناسب و از همه مهمتر رفاه عمومی مردم را تامین کند. قانون اشاره به این دارد که کار کودکان غیرقانونی است و این دولت است که باید از خانواده‌های فقیر یا بی‌سرپرست حمایت نماید.

کودکان کار ایران در شرایط کنونی، بیشتر در مشاغلی چون زباله‌گردی و دست‌فروشی مشغول به‌کار هستند. کارهایی که مهارت خاصی نیاز ندارد و برای اینکار ساعت کاری مشخصی نیاز نیست. کـودکان کار به‌دلیل حضور شبانه‌روزی در خیابان‌ها همواره با تهدید‌های جدی مواجه‌اند. تهدید‌هایی که آنان را در معرض آسیب‌های جسمی و روحی قرار می‌دهد. دختران کودک کار و حتا پسران نیز همواره در معرض سوءاستفاده و تعرض‌های جنسی قرار می‌گیرند. 

 آنچه تاکنون از طرف نهادهای دولتی برای کودکان کار انجام شده است. پاک کردن صورت مسئله بوده است. ایجاد نهادهای خیریه و انتقال این کودکان به چنین محیط‌هایی، درصد بسیار کوچکی از آنها را در برمی‌گیرد. لازم بود که سازمان بهزیستی برنامه جامعی را برای حل معضل کـودکان کار ارائه کند. اما تاکنون نشان داده شده است که موضوع کودکان کار در دولت رئیسی هیچ جایی ندارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)