۲۱سازمان حقوق بشر خواهان تحقیق بین‌المللی در مورد قتل عام ۶۷ شدند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)