حکومت ایران تا سه سال دیگر به طورکامل ورشکست خواهد شد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)