سقوط ها

سقوط اول

پاییز ظهور رنگی حسِ سقوط

سرپیچی از قرار چون مردمِ لوط

پادافره پشت بر خدایان کردن

پیوستن با خاک به هنگامِ هبوط

 

سقوط دوم

بر اسب سپید خویش دیدم پاییز

هر چند که خسته مینمود و تب ریز

میتاخت چنان کزو نمانده‌ است نشان

جز پالتوی خزی میان پالیز

 

نیلوفر شیدمهر

ونکوور – کانادا – ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ 

تارنما: nilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب 

  

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)