سال‌ها چشممان به آگهی‌های فروش اعضای بدن عادت کرد. فروش کلیه یا دیگر اعضایی از بدن که بدون یکی یا بخشی از آنها می‌شود زندگی کرد، خبر تازه‌ای نیست. اما شدت فقر و فلاکت به حدی است که به تازگی در “بازار” نسبتا آزاد فروش اعضای بدن “قلب” هم عرضه می‌شود.

البته این آگهی احتمالا می‌تواند مربوط به بستگان کسی باشد که دچار مرگ مغزی شده یا در وضعیتی قرار دارد که می‌توان قلب او را فروخت, یا لااقل امیدواریم چنین باشد.

اما چه خواهد شد اگر بدانیم کسی قلب خودش را فروخته است؟
اگر وضعیتی ایجاد شود انسان‌ها به اعضای بدن بستگانشان به چشم منبع درآمد نگاه کنند؟
اگر در میان هزاران جرم و جنایت ناشی از فقر، فروش اعضای بدن افراد ربوده‌شده به آکهی‌های دیواری راه پیدا کند؟

و با این فقر گسترده‌ای که اکثریت عظیم مردم دچار آن شده‌اند و در وضعیت احتضار جمعی، چقدر با چنین کابوسی فاصله داریم؟

 

 

#جمهوری_فلاکت
#جمهوری_کابوس
جمهوری طاعون
جمهوری طاعونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)