دانشجویان فقط می‌توانند در کادر اسلوبی که برایشان تعیین شده و در حمایت از نظام است، فعالیت کنند

سیدمحمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران اعلام کرد که دانشجویان فقط می‌توانند در کادر حمایت از نظام فعالیت کنند. مقیمی در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، برای اولین بار پس از مسئولیتش به موضوع وضعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان پرداخت. وی در این باره تصریح نمود که دانشجویـان نباید پیاده نظام احزاب باشند و فقط می‌توانند در کادر اسلوبی که برای آنها تعیین شده فعالیت نمایند.

پس از برکناری محمود نیلی احمد‌آبادی رئیس دانشگاه تهران، روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، محمد مقیمی بجای او سرپرست دانشگاه تهران شد. علت برکناری احمد‌آبادی این بود که وی خواستار آزادی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بنام کسری نوری شده بود.

محمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران، وقتی در مورد امکان فعالیت سیاسی و اجتماعی دانشجویـان مورد سوال قرار گرفت، سعی کرد با کلی‌گویی از این موضوع بگذرد. مقیمی از یک‌طرف اشاره به این موضوع نمود که بلوغ سیاسی و اجتماعی دانشجویان برایش مهم است. اما بلافاصله تأکید نمود که دانشجویـان نباید وارد فعالیت‌های مخالف با نظام شوند.

«سیاست‌زدگی» و «فعالیت سیاسی»

محمد مقیمی شیادانه سعی نمود با مطرح کردن دو موضوع «سیاست‌زدگی» و «فعالیت سیاسی»، فعالیت‌های دانشجویی را قالب حکومتی بزند. بدون آنکه به تعریف درستی از موضوع «سیاست‌زدگی» و «فعالیت سیاسی» بپردازد. اما در ادامه توضیحاتش تأکید نمود که دانشجوی‌ان فقط می‌توانند در قالب اسلوبی که برایشان تعیین شده فعالیت کنند.

بدین صورت سرپرست دانشگاه تهران، با چنین سخنانی کادر فعالیت‌های دانشجویی را معین نمود. یعنی دانشجویان فقط می‌توانند از نظام حمایت کنند و اسم آنرا هم فعالیت سیاسی بگذارند.

مقیمی، حوزه و گستره فعالیت دانشجویی را کاملا مشابه یک  دنباله‌ای از ساختار سیاسی نظام فرموله کرد. وی در این زمینه گفت: «اگر تشکل‌های دانشجویی با اسلوبی که برایشان تعیین شده حرکت کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این صورت است که ما از فعالیت‌هایشان حمایت کامل خواهیم کرد.»

برای اینکه فهم شود اسلوب تعیین‌شده برای فعالیت دانشجوی‌ان چیست، لازم است نگاهی به منشور تدوین شده در این زمینه انداخته شود.

منشور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان

در منشور تعیین شده برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویـان در ابتدا تعیین شده است که دانشجویـان فقط حق دارند در قالب تشکل‌های اسلامی فعالیت کنند. این تشکل‌ها نیز باید در زیر نظر شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار داشته باشند.

اگر به موضوع دستگیری کسری نوری توجه شود، می‌بینیم این فرد صرفا به دلیل اینکه مدیر یک خبرگزاری بنام «مجذوبان نور» بوده دستگیر شده است. کسری نوری بدلیل حمایت از اقلیت‌های مذهبی دستگیر و روانه زندان شده است.

حمایت یک دانشجو از اقلیت‌های مذهبی کشور در این حاکمیت جرم چنان سنگینی محسوب می‌شود که منجر به دستگیری وی می‌شود. با اینکه رعایت حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی کشور نیز تصریح شده است. اما کسری نوری که در کادر قانون اساسی از اقلیت‌های مذهبی کشور حمایت نموده است، به سالها زندان بی‌رحمانه محکوم شده است.

با تعریفی که محمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران از فعالیت سیاسی و اجتماعی دانشجویان ارائه می‌دهد، وی فقط به نیروهای بسیجی در دانشگاه اشاره دارد. فقط دانشجوی‌ان بسیجی حق دارند فعالیت‌ نمایند و هرکس خارج از این چهارچوب اقدامی نماید سزایش زندان و اعدام است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)