پدری دختر ۲۲ ساله خود را به‌خاطر داشتن دوست‌پسر با بنزین به آتش کشیده‌است.

آن دختر امروز فوت کرده و این حجم از توحش با نام تعصب، غیرت و مردانگی قابل چشم‌پوشی نیست.

بی‌شک حکومت در گسترش این فرهنگ نادرست و متحجرانه نقش اصلی را ایفا می‌کند.

قوانین واپسگرایانه، سیستم آموزشی، نهادهای فرهنگی و اجتماعی همگی در اختیار حکومتی است که هر لحظه به این تفکرات ضدانسانی دامن می‌زند و نتیجه آن می‌شود رومینای که پدرش با داس سرش را برید، یا برادری که با تبر خواهرش را کشت، یا همسری که زن جوانش را تکه‌تکه کرد یا پدری که دخترش را با بنزین آتش زد.

نباید در مقابل قتل ناموسی بی‌تفاوت بود، قتلی که حکومت با قانون عقب‌مانده از آن حمایت می‌کند و به‌صورت سیستماتیک آن را گسترش می‌دهد.

@Hosseinronaghi

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)