بینندگان و شنوندگان عزیز برنامەهای تلویزیون حزب کمونیست ایران!
بە اطلاع می رسانیم که از اول اکتبر برابر با نهم مهر کانال ماهوارەای “تلویزیون آلترناتیو شورایی”, کانال مشترک نیروهای چپ و کمونیست بر روی ماهوارە “یاهسات” آغاز بکار خواهد کرد.
تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله همراە با تلویزیونهای “دمکراسی شورایی”، “پرتو” و “برابری” برنامەهای خود را بر روی این کانال پخش خواهد کرد.
اطلاعات بیشتر در مورد ساعت پخش برنامەها بزودی بە اطلاع خواهد رسید.
روشن است که برنامەهای تلویزیون در سایت و شبکەهای اجتماعی نیز پخش خواهد شد.

 

 

مشخصات مربوط ساتلایت و فرکانس تلویزیون:
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500
FEC: 2

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)