“این حاکمیت حتی برای مردم وفادار به اعتقادات مورد تبلیغ و تائیدش مرگ به ارمغان می آورد”

 

♦️همین چند روز پیش بود که ویدئوی پرواز تهران به نجف خبرساز شد. مردم را در هواپیمایی های باری با یک طبقه اضافه چپانده اند و بدون رعایت کمترین اصول بهداشتی کرونایی، چه بسا آن ها را راهی سفر مرگ می کنند.(ویدئو اول) همزمان تصویر نامه ای منتشر شد که انتقال بدون رویداد مسافران نجف از حداقل دو مبدأ اصفهان و مشهد توسط هواپیمایی معراج را نیز تائید می کرد.(تصویر دوم)

♦️دیشب و امروز اما تصاویر فاجعه اینبار از روی زمین منتشر شده است. جمعیتی که با پس زدن گارد مرزی به راحتی وارد عراق می شوند(ویدئو سوم) تصاویر دلخراش دیگر اما حاکی از زخمی شدن مردم بر اثر فشار جمعیت در مرز عراق پس از شکسته شدن گیت مرزی است. تاکنون دستکم زخمی و مجروح شدن ۴۰نفر مورد تائید قرار گرفته است. و خبرها حاکی از تراکم و انباشتگی شدید جمعیت به ویژه در مرز شلمچه دارد. (ویدئو چهارم و پنجم)

♦️این حاکمیت حتی برای مردم وفادار به اعتقادات مورد تبلیغ و تائیدش مرگ به ارمغان می آورد.

#اربعین_کرونایی
#جمهوری_جهل

@sarkhatism

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)