آغاز دوباره اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت IGC شاغل در فاز ۱۴ عسلویه در نود و هشتمین روز اعتصابات سراسری

فیلمی از اعتصاب یک‌پارچه کارگران انتشار یافته است که با دست کشیدن از کار در حال ترک محل شرکت هستند.

روز شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۰،  کارگران شرکت IGC شاغل در فاز ۱۴ عسلویه دوباره دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران پروژه ای در اعتراض به خودداری پیمانکاران و کارفرمایان از اجرای وعده‌ها و برآورده نشدن مطالبات کارگران صورت گرفت.

کارگران پروژه ای خواهان افزایش دستمزد مطابق لیست پیشنهادی مزدی از طرف خود کارگران هستند. همچنین خواستار تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت می‌باشند.

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نفت، گاز و پتروشیمی از تاریخ ۲۹ خرداد شروع شده است. این کارگران پیمانی هنوز در اعتصاب به سر می‌برند. بخش‌های محدودی از کارگران با وعده‌ اجرای خواست‌ها از سوی پیمانکاران به سر کار بازگشته‌اند.

یادآوری می‌شود که روز شنبه ۲۷ شهریورماه، اعـتصاب کـارگران پروژه ای شاغل در شرکت‌های توسعه‌ فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز مجددا شروع شد.

در طی این ۹۸ روز، کارفرمایان و پیمانکاران با حمایت دولت تلاش می‌کنند با دادن وعده‌های دروغ، اعتـصاب کـارگران پروژه ای را به شکست بکشانند.

آنها با تصور اینکه کارگران در نهایت به‌دلیل وضعیت بد معیشتی کوتاه خواهند آمد. حاضر به برآورده کردن خواسته‌های کارگران نیستند.

اما روز اول مهرماه، به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات، کارگران پیمانی نفت، به پیمانکارانی که برای جذب نیرو پاسخگو نیستند، التیماتوم داده‌اند.

در متن شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت آمده است:

«سه ماه از اعتصاب ما کارگران پیمانی نفت و پروژه ای در مراکز نفتی می‌گذرد. اما هنوز برخی از پیمانکاران از جمله در شرکت‌های فاز ۱۴، شرکت‌های فعال در پالایشگاه آبادان. پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر، پادجم. پروژه جاسک، پارس فنل و کارگاه‌ها قراردادی با کارگران نمی‌بندند. هنوز زیر بار مطالبات به حق ما کارگران نرفته‌اند.

در برابر این زورگویی پیمانکاران، همکاران ما اولتیماتوم داده‌اند. اگر به خواسته آنها مبنی بر ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی و افزایش حقوق‌ها به میزان درخواستی آنها پاسخ داده نشود، تمام این کارگاه‌ها را به تعطیلی و اعتصاب خواهند کشاند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)