هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اعتراضات به بی‌آبی

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران در مورد گسترش اعتراضات ناشی از تنش آبی در بیش از ۲۵۰ شهر کشور هشدار داد و اعلام کرد این نارضایتی‌ها با دیگر اعتراضات مردمی پیوند خواهد خورد.

بحران بی‌آبی و کم‌آبی معضل جدیدی در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه نیست اما آنچه که جدید است این است که در سال‌های اخیر و به طور اخص در سال ۱۴۰۰ و در یک نمونه حاد، بحران آب منجر به اعتراضات گسترده‌ای در استان خوزستان شد.

ماجرای اعتراضات به خوزستان ختم نشد و شهرها و استان‌های دیگر کشور نیز فارغ از اینکه دچار کم‌آبی یا بی‌آبی بودند به اعتراضات مردم خوزستان پیوسته و از آنها حمایت کردند. [خروش شهرهای مختلف ایران در دهمین روز قیام خوزستان]

دامنه اعتراضات به سرعت گسترش پیدا کرد و حاکمیت ولایت فقیه را در معرض یک بحران امنیتی جدی قرار داد.

هر چند اعتراضات مردم استان خوزستان در اعتراض به بی‌آبی موقتا و به دلیل سرکوب حکومت ولایت فقیه خاموش شد اما علائم و نشانه‌ها حاکی از آن است که وجود و ادامه مشکل، یعنی بی‌آبی و کم‌آبی در شهرها و استان‌های کشور در حال حاضر باعث به وجود آمدن نگرانی‌های امنیتی برای سران حکومت ولایت فقیه شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران

از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران با انتشار گزارشی از افزایش تنش آب آشامیدنی در بسیاری از شهرهای کشور خبر داد و با اعلام اینکه ۲۸۲ شهر کشور در حال حاضر دچار معضل بی‌آبی و کم‌آبی هستند هشدار دارد که ممکن است ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از این امر دامنگیر حکومت ایران شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران همچنین ضمن اشاره به گسترش تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور افزود در تابستان سال ۱۴۰۰ تنش آبی در همه حوضه‌های آبریز اصلی کشور رخ داد و نشانه‌های این تنش‌ها در بعضی از مناطق کشور به صورت ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران: ۳۸ درصد شهرهای کشور در حوضه آبریز مرکزی در وضعیت قرمز تنش آبی

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران همچنین اعلام کرده است در سال آبی جاری در حوضه آبریز مرکزی ۱۰۴ شهر دچار تنش آبی خواهند شد و از این تعداد ۳۸ درصد شهرها دچار وضعیت قرمز آبی خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران ضمن اشاره به اینکه حوضه آبریز مرکزی مشمول مناطق گسترده‌ای از کشور می‌شود تشدید تنش آبی در این وسعت گسترده زمینی را شامل آمارهای فوق العاده چشمگیر از نظر جمعیت و گستردگی جغرافیایی دانست.

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران: ۹۳ شهر جنوبی در معرض تنش آبی

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران همچنین با اشاره به وضعیت حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرد وضعیت در این مناطق نیز از لحاظ آبی بحرانی بوده و در این مناطق نیز ۹۳ شهر دچار تنش‌های آبی خواهند شد.

تایید گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران توسط رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور

علاوه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران در مورد تهدید امنیتی از بابت بی‌آبی و کم‌آبی در بسیاری از شهرهای کشور، احد وظیفه؛ رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور خبر از کاهش ۶۰ درصدی کاهش بارش و بی‌آبی در سال آبی جدید داد و افزود بر اساس مدل‌های اعدادی و با احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد برای پاییز و تا نیمه زمستان سال ۱۴۰۰، بارش‌های کم و زیرمعمول کشوری را خواهیم داشت.

وظیفه احتمال وجود ترسالی در سال آبی جدید را بسیار ضعیف و تقریبا برابر با صفر دانست.

بعد بحران امنیتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران

اما آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران پررنگ می‌نماید اشاره گزارش به تهدیدات امنیتی،‌ سیاسی و اجتماعی است که می‌تواند از قبل بحران و تنش بی‌آبی و یا کم‌آبی دامنگیر حکومت شود و برای حاکمان ایران دردسر ساز شود.

گزارش اعلام می‌دارد تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب سریعا به صورت نارضایتی‌های اجتماعی ظهور پیدا می‌کند و به چالش‌های امنیتی برای حکومت ایران تبدیل می‌شود و مضاف بر آن سرایت نارضایتی‌ها و گسترش ابعاد آن با دیگر تنش‌ها و شکاف‌های قومی نیز بسیار محتمل و خطرناک است.

مخلص کلام آنچه از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران بر می‌آید این واقعیت است که در پی بی‌کفایتی حاکمان ایران، طی دهه‌ها، اکنون حکومت‌گران به خاطر پایه‌ای‌ترین نیازهای شهروندان ایرانی عاجز مانده‌اند و شهروندان ایرانی به حق در بطن درخواست پایه‌ترین حقوق خود مانند آب آشامیدنی سالم ندای نفی حکومت را سر داده و سران حکومت را آماج شعارهای خود قرار می‌دهند امری که قطع یقین در توالی زمان بر کمیت و کیفیت این اعتراضات و رادیکالیزه‌شدن آنها افزوده خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)