تصویری از خیابان لاله‌زار تهران، نبش کوچه‌ی مهندس‌السلطان (بوشهری) در اوایل دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی.
ماه شهریور ماهی است که خاطره تلخ اِشغال ایران را یاد‌آور می‌شود.

اتفاق ناگواری که داغ دل هر ایرانی وطن‌پرستی را تازه می‌کند.
اِشغال ایران در شرایطی صورت گرفت که ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود.
تصویری از خیابان لاله‌زار تهران، نبش کوچه‌ی مهندس‌السلطان (بوشهری) در اوایل دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی.
عکس از پنجره‌ی اتاقی در گراند هتل و روبه‌روی ساختمان بسیار مهم و تاریخی مطبعه فاروس گرفته شده است.

تصویر خاطره‌انگیز از خیابان لاله‌زار تهران

تصویر خاطره‌انگیز از خیابان لاله‌زار تهران در زمان اِشغال ایران شهریور ۱۳۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)