به گزارش “کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری”، “محمد جراحی” که از ماهها قبل بیمار است جهت درمان خود با مانع تراشی کارگزاران رژیم در زندان تبریز روبرو می باشد.

به رغم آنکه خانواده این کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری که سال سوم محکومیت را در زندان تبریز می گذراند، کلیه هزینه های درمان وی را واریز کرده و روزها از کمیسیون پزشکی او می گذرد اما هنوز به بیمارستان خارج از زندان منتقل نشده است. کمیته پیگیری هشدار داده است که عدم درمان بیماری محمد جراحی، می تواند به مرگ وی منتهی گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com