به نقل از ؛کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از هرانا- سحرگاه چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، یک زندانی بنام علی مردان بلندگرامی که به اتهام قتل با مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود در زندان یاسوج اعدام شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)