چنانچه ولایت فقیه پایش را از گلیم خود دراز کرد، دیگر ولایت ندارد!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۶۷)
[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۲۴)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی «مطلقه»]
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad
حضرت آیت الله حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان روز گذشته طی یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما نقطه نظرهای خود را پیرامون قانون اساسی و ولایت فقیه، شورای ریاست جمهوری، رابطه روشنفکران با روحانیون، و پیشرفت کار مجلس خبرگان و کمیسیون های آن بیان کردند….
«شورای نگهبانی که در طرح پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود، خیلی اشکال دارد. من شورای نگهبان را به دو منظور می خواهم: یکی اینکه مواظب باشد قوانین مصوبه خلاف قانون اساسی نباشد، که اینکار را حقوقدان ها هم می توانند بکنند. و دیگر اینکه برخلاف مبانی اسلامی نباشد. که اینکار را باید متخصصین اسلامی، یعنی مجتهدین بکنند. به نظر من باید قوانین وقتی که بوسیله شورای نگهبان هم تصویب شد جنبه قانونی پیدا کند… از جنبه مذهبی آن باید ۵ نفر مجتهد کنترل کند و از نظر حقوقی هم حقوقدان ها….
نکته دیگر مساله ولایت فقیه است. و این را بعضی ها ذکر کردند ولایت فقیه به مفهوم برگشتن به استبداد است. که اشتباه می کنند. حکومت و ولایت جزو برنامه های اسلام است… می دانیم که اسلام دین جهانی است (به عقیده ما). بنابراین باید برنامه های اقتصادی، سیاسی، و حکومتی داشته باشد. و داشته، منتها کمتر به این مسائل توجه شده است… آقایانی که توجه نداشته اند فکر کردند که ولایت یعنی دوستی اهل بیت… اجرای حلال و حرام خدا را به آن استبداد نمی توان گفت. استبداد یعنی خودکامکی و آرای دستورات الهی، خودکاملی نیست و چنانچه این شخص پایش را از گلیم خود دراز کرد، دیگر ولایت ندارد.
ما نمی گوئیم ولایت فقیه این است که هر که عمامه سرش گذاشت این والی و حاکم است نه اینطور نیست. باید در علم خداشناسی کامل باشد. امین باشد. و محور کارش را همین کتاب و سنت قرار بدهد. نباید اسم این را استبداد گذاشت. و در عین حال در مسائل مختلف اقتصادی، یا سیاسی مشورت کند. حتی من عقیده دارم که اگر چنانچه در آینده بخواهیم کشوری با اصول صحیح داشته باشیم، بایستی آن کسانی که می خواهند رئیس جمهور شوند، یا دادستان کل، یا رئیس دیوانعالی کشور، این ها باید در عین حالی که باید از اشخاص کارشناس باشند، مجتهد هست که تشخیص می دهد که عادل برای این امور هست یا خیر؟ آنوقت ۱۰ یا ۱۵ نفر که آشنا به مسائل اسلامی هستند کاندیدا بکند و ملت انتخاب بکنند. چه بهتر که ملت بیایند و دادستان را انتخاب کنند. یا رئیس دیوانعالی کشور را. یکی دیگر از مسائلی که من خیلی عنایت دارم مساله رسانه های گروهی است این مشخص نشده که اگر در اختیار حکومت باشد می خواهد به نفع خودش باشد، این رادیو و تلویزیون باید در اختیار قوه مقننه باشد. و اداره اش هم باید در اختیار قوه مقننه باشد، نه در اختیار رئیس جمهور…
سوال:
در مورد فقیه مطالبی را که شما می گوئید در مورد شرط فقیه چه شرطی باید داشته باشد که فقیه تلقی شود برای مردم قابل فهم است، ولی آن چیزی که ایجاد ابهام کرده و منجر به این شده که بعضی ها حمل به گرایش به طرف استبداد بکنند این است که در مورد فقیه اموری که معمول بوده اموری شرعی است، همه این ها صرف نظر از شرایط لازم برای فقیه، رجوع مردم بوده که در واقع موقعیت فقیه را به او داده، یعنی اگر عده ای تقلید نمی کردند، دیگر فقیه دارای چندان تاثیری نمی توانسته است [داشته] باشد. نظرتان چیست؟
یعنی از باب اینکه باید شناسایی بشود تا حالا مردم راه های صحیحی برای این شناسایی نداشته اند. به نظر می رسد که اگر در آینده طوری بشود این را هم مردم همانطوری که فرض بگیرید مجلس شورای ملی را انتخاب می کنند، خبرگانی در این زمینه انتخاب بکنند و این خبرگان جمع بشوند یک نفر را که تشخیص می دهند از همه جهت بهتر است نه فقط اجتهاد در این مسائل که فقط فقه بلد باشد از جهات دیگر هم شایسته باشد. متدین باشد. مجاهد باشد. باتقوا باشد. قاطع و مدیر باشد، خیلی خوب است. (مثلا امام خمینی را از این جهت فرق قائلیم که ایشان علاوه بر اینکه در مسائل طهارت، صلات و عبادت واردند در مسائل سیاسی و دیگر مسائل هم وارد هستند) همچنین آدمی وقتی سرکار آمد معنیش این نیست که تمام امور را مستقیما خودش انجام دهد. چون امروز سیاست خیلی پیچیده است. بابد از تمام کارشناسان استفاده بکند. منتهی در ایران یک دفعه انقلاب شد. شاید هنوز تمام خصوصیات پیش بینی نشده و امیدواریم شرایط طوری بشود که شناسایی بکنیم و افراد را بشناسیم و تربیت بکنیم و کسانی که صالح هستند بیایند سرکار…
سوال:
اکثر مردم به علت اینکه اشتباهی راجع به مساله ولایت فقیه پیش می آید و بعضی برداشت استبداد فقیه

Mohammad Shoori, [05.09.21 00:01]
از آن می کنند و این ناشی از این نکته است ک توجه نمی شود حتی در امر انتخاب مرجع تقلید هم و تقلید نکردن اختیار اخذ تصمیم با خود مردم است؟
بله مردم انتخاب می کنند. مجتهد تنها فایده ای ندارد. باید مجتهد باشد. عادل باشد. اسلام شناس باشد. مدیر باشد. آشنا به مسائل روز باشد. اهل هوی نباشد…
سوال:
برای دادن اطمینان خاطر به آن هایی که ولایت فقیه را بد فهمیده اند آیا می شود مطمئن بود که قانون اساسی به طرف این نمی رود و هیچکس قصد این ندارد که حکومت را منحصر بکند به یک قشر خاصی؟
نه خیر مطمئن باشید قانون اساسی سعی دارد که حاکمیت ملت باشد. منتها زیر نظر کسانی که کارشناس مسائل اسلام هستند، و الا ملت صد درصد مورد توجه است!
[روزنامه انقلاب اسلامی ۱۴ شهریور ۱۳۵۸]
ادامه دارد…
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.
t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)