مگر مرا به جُرمِ کدام حَرام
از پیج و تابِ تازیانه‌ى باد آفریده‌اند
که در سرزمین تو زن زاده شدم؟

 

 

سلیمه مزاری فرماندار زن شهرستان کنت، که اسیر طالبان بود، به قتل رسید.

▪️سلیمه از معدود مقامات دولتی بود که تا آخرین لحظات زیر بار تجاوز طالبان نرفت و خود برای دفاع از کشورش سلاح به دست گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)