آرای عمومی به حکومت فقیه تبدیل نشود!

 ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۵۹)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۱۶)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

  @shourimohammad

[در مخالفت با ولایت فقیه در اصل پنجم]

«البته اگر ما به عنوان نمایندگان مجلس موسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت داشتیم که مثلا یک سال بنشینیم و با جمع آوری و کسب نظر عمومی، طرح جدیدی تهیه کنیم، آن مطلبی دیگر بود و هنوز هم دیر نشده است.باید این مطلب را صریحا به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد.در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است، چطور باید تنظیم شود؟ وقتی می گوئیم در اصل منظور این است که اسلام باید حاکم باشد. ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد. انوقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مباره ای را همه ملت شروع کرده است اما پس از پیروزی عده ای می خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند.

در این جا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمی کنیم… از کجا می توانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری[خمینی] این چنین داشته باشیم… ما اگر بخواهیم با استاده از نیروی اسلام حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم برای جامعه قابل قبول نخواهد بود…اگر ما اصل مبنای حکومت را که آرا عمومی است به حکومت فقیه تبدیل کنیم، در سایر اصول اثر می گذارد و آنوقت باید کلیه اصول بر اساس اختلاف اصولی تغییر پیدا کند که آنوقت مجلس دیگر مجلس خبرگان نخواهد بود».

[مقدم مراغه ای،کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱،ص۳۷۳، جلسه  پانزدهم،۲۱شهریور۱۳۵۸].

ادامه دارد…

۲۹مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)