سید علیِ خامنه ای رهبرِ جمهوری اسلامی  یک  دزدِ  تمام عیار  است  که  از  پولِ مردمِ ایران و از پولِ آبادانیِ ایران  برای خودش و خانواده اش زندگی ای  شاهانه ای  برقرار کرده که  از زندگیِ همه ی شاهانِ خاورمیانه و آفریقا اَشرافی تر ، پُرخرج تر و در عِینِ حال  پِنهان تر  است.  وَ  در همه ی کشورهایِ دور و نزدیکِ ایران ، فقط  تجمّـُلِ زندگیِ پادشاهِ عربستان به زر و زیورِ زندگیِ این آدم نزدیک است امّا با این تفاوت اساسی  که پادشاهِ عربستان  در نظامی پادشاهیِ نادرست یا درست رهبری است  که نه  به ساده زیستی تَظاهُرمی کند و نه برایِ  ترویجِ دروغ هایِ ساده زیستی اش از پولِ مردمش خرج می کند.

امّا  دزدی هایِ چند میلیارد دلاریِ خامنه ای و خانواده اش  تمامِ  ماجرا  نیست و این آدم برایِ پایدار ماندنِ بساطِ دزدی و زندگیِ شاهانه اش  زندگیِ میلیون ها نفر از مردمِ ایران را به فقر و فِلاکت  کِشانده ، موجبِ قتل ، شکنجه و زندانِ  بسیاری از ایرانیان شده و  فکری  جز  پایدار ماندنِ  این عِیش و نوشِ شاهانه به هر قیمتی برای خودش و فرزندانش ندارد،  که چون همه ی نهادهایی که زیر نظرِ مستقیمِ این آدم هستند فاسدترین نهادهایِ نظام هستند، که فرمانده سپاه های موردِ علاقه ی این آدم همه دزدند، قاضی ها، دولتی ها، مجلسی ها و همه ی آخوندهایِ نزدیک به این آدم همه جنایتکار و تبهکار و دزد هستند، تمامِ این بساط دزدی و جنایت هر برنامه ی درستی را از میان برداشته و به بدترین روزگارِ ایران و مردمِ ایران در تمامِ  تاریخ انجامیده است.  به دنبالِ  دزدی ها و فسادِ  رهبرِ جمهوری اسلامی ، در تمامِ نهاد ها و اداره ها و سازمان هایِ این نظام  دزدی بیداد می کند، هیچ  فکرِ سالمی در تمامِ این نظام  توانِ مبارزه  با  چنین  فساد و خرابی ای  ندارد، از دریایِ خزر و آب و هوا و جنگل و جانور و خاک گرفته  تا  جان و مال و وجودِ آدم هایِ ایران، فکر و شادی و  سلامتیِ مردمِ ایران و آینده ی ایران  در گِردابِ  نابودی قرار گرفته  و  اگر این  رهبر و این نظامِ  به حکومت  در ایران ادامه  دهند،  نابودیِ  همه چیزِ ایران  چندان  دور نیست.

وَ  در  این  سویِ ماجرا، من امیر سارم یعنی کوچکترین انسان از آغاز تا پایانِ  تاریخِ بشر، با یک زندگیِ ساده ی کارگری، چند کتاب منتشر کرده ام،هیچ کشوری،هیچ سازمانی، هیچ گروهی وهیچ کسی  پُشتیبانم  نیست، همیشه تنها راهنمایم  زمان بوده که همه جا و همیشه هست، پُشتیبانِ منِ کوچک است، با او نه از یک آخوندِ دزدِ بی ارزش و نه از هیچ کدام از همدستان و جلّادانش و نه از فقر و نه اعدام  و نه  زندان و هیچ نیرویِ دیگری در تمامِ دنیا نمی ترسم  وَ از همه مهمتر، شادمانه، بی ترس و در آرامشی شگفت انگیز همه ی شما را، به تماشایِ آینده ای بدونِ دزد و دروغ و شکنجه گر و فِساد،  دعوت  می کنم.

 امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م: 

  https://t.me/amirsarempoems      

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)