این است
که زمین چرکین است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)