دارویی بخواهد وارد کشور شود ولایت را به داروشناسان می دهیم؛ شمّ اجتهاد با خواندن بدست نمی آید!

ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۵۷)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمسین ایران

فصل دوم (۱۴)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

«مساله ای ست که ما در کمیسیون مشترک چند روز است درباره آن مشغولیم، منتها از دیدگاه دیگری موضوع ولایت فقیه را مطرح می کنم… اینجا بیشتر روی سخنم با دوست و برادر گرامی جناب آقای بنی صدر است و مساله را از جنبه تخصص مطرح می کنیم. بطور مثال اگر بخواهیم دارویی وارد این مملکت بشود چنانچه اجازه داشته باشیم از کلمه ولایت استفاده کنیم، ولایت را به چه کسانی می دهیم؟ یقینا ولایت را به داروشناسان، یعنی متخصصین امر می دهیم که بنشینند و درباره موضوع اظهار نظر نمایند. آیا این ادعا پذیرفته می شود در مجمعی که صلاحیت رسیدگی به مسائل پزشکی را دارد یک فرد غیر آشنا به این موضوعات وارد شود؟ مسلم خیر. بنابراین همینطور که ما در اینجا ولایت را برای متخصصبن قبول کردیم که اظهار نظر و ارائه طریق نمایند، شکی نیست در مورد مسائل اسلامی هم این ولایت علاوه بر جنبه الهی آن، از دیدگاه علمی بطور مسلم به کسانی داده شده که تخصص مربوط را دارا باشند… از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این توضیح عنایت بفرمایند، فرض کنید یک بیماری همه گیر درمنطقه شیوع پیدا کند، برای مبارزه با آن بیماری  فقط اطلاع علمی آن کسی که متخصص در بیماری های همه گیر و به اصطلاح اپیدمیولوژیست مربوط به آن بیماری است، کافی نخواهد بود بلکه علاوه بر اطلاع می بایست از یک شمّ اپیدمیولوژیکی نیز برخوردار باشد. در مسائل اسلامی هم شمّ اجتهاد یا ملکه اجتهاد یک مساله نیست که صرفا کسی بتواند فقط با خواندن در مدت چند سال آن را بدست آورد. بلکه می بایست سال های طولانی مسیر خاصی طی گردد تا شرایط علمی و روحی لازم برای کسب آن درجه از جهات مختلف حاصل شود».

[روحانی محمود.کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱،ص۳۴۱، جلسه  چهارذهم،۱۸شهریور۱۳۵۸]

 ادامه دارد

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)