از هر کشته شده به علت کرونا وسیله ای شخصی نگه دارد.
عینکی, ساعتی, قلمی,…چیزی؛ بعد از عبور از این دوران تاریک, باید آنها را به “موزهء هولوکاست ایران” بسپاریم, تا آیندگان از یاد نبرند چه نسل کشی عظیمی در این کشور رخ داده است.
کرونا در جهان یک بیماری است, در ایران اما یک قتل عامی عامدانه است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)