ولایت فقیه؛نظارت عالیه بر مومنین در عالی ترین دمکراسی!!

ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است! شماره  (۵۵)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۱۲)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 

@shourimohammad

 

طی دو مصاحبه ی اختصاصی که با آقایان مهندس مقدم مراغه ای و دکتر عباس شیبانی نمایندگان مجلس خبرگان داشتیم، نقطه نظرهای آقایان را پیرامون انتخابات، ترکیب مجلس، ولایت ففیه و… جویا شدیم.

سوال:

ولایت ففیه از نظر شما یعنی چه؟

دکتر [عباس]شیبانی:

ولایت فقیه نظارت عالیه نایب امام بر تمام امور مربوط به مومنین است، چه مادی چه معنوی.

مهندس مقدم مراغه ای:

به نظر من فقیه به همان مساله  اجتهاد ارتباط پیدا می کند. مسلم است اجتهاد یکی در مورد مسائل دینی است و یکی هم در مورد مسائل امروزی. (علمی و فنی). در مورد مسائل پزشکی باید یک پزشک اجتهاد کند. در مورد مساله به کار الکترونیکی باید حتما مجتهد اهل فن باشد که اجتهاد بکند. مسائل مملکتی، مسائل اجتماعی امروز مسائل مفرد نیستند، انفرادی نیست. مسائل گروهی است که بر هم اثر می گذارند. اجتهاد اگر این باشد، هیچکس نمی تواند مجتهد جامع الشرایط امروز باشد. در مسائل اسلامی می شود، ولی مجتهد سیاسی یک فرد نمی تواند باشد. این است که به عقیده ی بنده ولایت فقیه یعنی اگر بخواهیم بگوئیم که مجتهدینی باید باشند که ولایت داشته باشند این مجتهد تنها مجتهد مسائل اسلامی نمی تواند باشد. بایستی نمایندگی داشته باشد و جامع این جهات باشد. شما فکر می کنید الان مجتهدینی که داریم اگر یک بیماری پیدا کنند می روند پیش مجتهد؟ یا پیش طیب؟ پس باید این واقعیت را در نظر گرفت.ولایت فقیه را  باید به دید امروز دید. مجتهد یعنی کسی که به مسائل وارد باشد و بتواند درباره آن مسائل اظهار نظر بکند و اطلاعات داشته باشد. پس اگر بخواهیم فقیه را به عنوان حکومت بگیریم این حکومت همان روش شورایی است که اسلام دستور داده تا با کسانی که اهل اجتهاد هستند نه تنها در مسائل فقهی بلکه در مسائل زندگی مشورت نمایند.

سوال:

بعضی معتقدند که ولایت فقیه نافی حاکمیت ملی که اصل قبول شده  در حکومت های دمکراسی است می باشد، نظر شما در این مورد چیست؟

دکتر[عباس] شیبانی:

ولایت فقیه رعایت عالی ترین نحوه حکومت مردم بر مردم (دمکراسی) است. زیرا در این حکومت فقط و فقط اجرای حکومت الهی است که بر مبنای قانون خدائی است.

مهندس مقدم مراغه ای:

ولایت فقیه را اگر بدان معنا بگیریم که یک مجتهد تبحر در مسائل دینی دارد، مغایر است. البته در نظر بگیرید که ما قانون اساسی را برای امروز نمی خواهیم. این مسائل نازه به  موقعیت امروزی امام نیست. ما قانون اساسی را برای صد سال آینده بنوبسیم با اعتمادی که مردم به امام دارند تا امام هست جای هیچگونه  نگرانی نیست ولی بایستی آینده نگر بود. و حوادث بعد را نیز در نظر گرفت. ولی اگر ولایت فقیه را ولایت مجتهدان یعنی اهل اجتهادی که از طرف مردم انتخاب می شوند بگیریم، یعنی همان مجلس شورای ملی، در این صورت هیچگونه منافاتی ندارد.

سوال:

آیا پیش نویس  پیشنهادی دولت منافاتی با اصل ولایت فقیه دارد یا خیر؟ در صورت مغایرت به نظر شما ولایت فقیه چگونه باید در قانون اساسی منعکس شود.

دکتر[عباس] شیبانی:

پیش نویس مورد نظر منافات با اصل ولایت فقیه ندارد بلکه تحت امر همین ولابت تهیه شد.

مهندس مقدم مراغه ای:

پیش نویس نواقصی داشت از جمله اینکه صریح نبود. و بعضی از اصول را در پرده گفته بود.ولی بطور کلی منافاتی با اصل ولایت فقیه نداشت. من فکر می کنم اگر ما بتوانیم در حدود پیشنویس قانون اساسی به تصویب برسانیم نه تنها با ولایت ففیه مغابرت نخواهد داست بلکه باعث تحکیم و جلوگیری از زیاده طلبی ها که الان در شرایط خاص در پاره ای از اذهان پیدا شده که دورتر رانمی بینند خواهد شد.

[روزنامه انقلاب اسلامی ۷ شهریور ۱۳۵۸]

ادامه دارد

۲۱مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

 

t.me/shourimohammad

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)