هنگامی که امریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفت و زمزمه‌هایی در مورد فعالیت دوباره طالبان طرح شد نوشتم چرا این تصمیم از منطق محکمی (و نه الزاما درست یا نادرستی) برخوردار است، و توضیح دادم چرا این فرصتی است که مردم افغانستان با استفاده از آن می‌توانند تبدیل به «مردم» شوند. تصاویری که این روزها از فرار ساکنین افغانستان از کشور منتشر می‌شود، ناراحت کننده است از این بابت که آنها تصمیم بر بقای بر بردگی خود گرفتند و نه مانند دختران، زنان و جوانان کرد که برای آزادی سرزمین خود کوبانی، زنجیرهای بردگی خود را فروگذاشتند. توجه من در آن نوشته‌ها در ضمن ایران بود. امریکا اکنون بی‌توجه به نیازهای ساکنین سرزمین ایران است زیرا ایرانیان نشان دادند به بردگی و به زنجیرهای خود علاقمندی بیشتری دارند تا به انسانیت و زیستن آزاد. چرا امریکا باید هزاران هزینه‌ برای آزادکردن بردگانی را بپردازد که خود اراده‌ای برای تغییر وضعیت خود ندارند؟ ایرانی یا افغانی اگر علاقمند به سرزمین خود است برای به دست آوردن دوباره آن می‌جنگد،‌ برای به دست آوردن حیات خود، مرگ را اختیار می‌کند،‌ و برای آزادی خود زنجیرهای بردگی را فرومی‌گذارد، چیزهایی که نشانه روشنی از آنها در حال حاضر دیده نمی‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)