مصر پس از خلع محمد مرسي شاهد جشن و شادماني مخالفان، تظاهرات هاي اعتراضي حاميان و تکاپوي ارتش اين کشور است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)