مصر پس از خلع محمد مرسی شاهد جشن و شادمانی مخالفان، تظاهرات های اعتراضی حامیان و تکاپوی ارتش این کشور است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)