روز شنبه ۷ آگوست ۲۰۲۱ ساعت شش عصر اروپای مرکزی (۱۲ ظهر به وقت تورنتو)

مجریان برنامه: امیر (رادیو پیام) و هلمت احمدیان

 

میهمانان:
ثریا شهابی (حزب حکمتیست- خط رسمی)
اصغر کریمی (حزب کمونیست کارگری ایران)
حسن حسام (سازمان راه کارگر)
توکل (سازمان فدائیان اقلیت)
صلاح مازوجی (حزب کمونیست ایران)
رحمان حسین زاده (حزب حکمتیست)

 

این سلسله نشست ها و گفتگو ها ادامه خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)